Kvalitet är nyckeln till framgång
SymbioteQ är företaget som är med och garanterar kvaliteten inom en av Europas växande marknader.
- Vi erbjuder konsulttjänster inom kvalitetssäkring, främst vad gäller medicintekniska produkter, säger Mattias Widegren, VD på SymbioteQ.
SymbioteQs verksamhet går ut på att hjälpa små och medelstora företag att uppfylla regler och kvalitetskrav från myndigheter och kunder.
- Kvalitetssäkring är inte bara ett sätt att säkerställa god kvalitet, utan också ett sätt för våra kunder att berätta för sina kunder att de gör saker och ting på rätt sätt. Genom att kunna visa en pålitlig produkt ökar våra kunder sin försäljning, säger Mattias.

SymbioteQs kunder tillverkar allt från patientliftar till hjärträddningsutrustning. Kraven på medicinsktekniska produkter är väldigt höga och ibland kan det vara svårt för företag att ha koll på vilka regler och lagar som egentligen gäller för dem.
- Det är där vi kommer in i bilden, säger Mattias. Vi kan lagar och reglementen och har förmågan att tillämpa dem på ett sätt som är fördelaktigt för kundens affärer. Vårt mål är inte nödvändigtvis att ändra på kundens verksamhet utan att få den att fungera som den gjort tidigare, men anpassad till lagar och regelverk.
Det unika med SymbioteQs verksamhet är att man inte har en färdig modell som man tvingar in kundernas verksamhet i. Istället skapar man den lösning som passar bäst för den enskilde kunden.
- Vad vi gör är att vi fungerar som ett stöd för kunden. Genom råd och vägledning hjälper vi dem att göra rätt på egen hand, säger Mattias. Att vi har ett uttalat fokus på våra kunders affärer och framgångar är mycket uppskattat.

Konkurrenterna inom branschen är relativt få.
- Det är en hög tröskel in på marknaden, du måste veta exakt vad du gör och du måste ha erfarenhet för att kunna ge kunderna rätt stöd, säger Mattias.
Och det har SymbioteQ. Företaget startade 1994 och den långa erfarenheten inom branschen gör att kunderna kan känna sig trygga.
- Vi stöttar våra kunder från produktframställning till försäljning och finns sedan fortlöpande med som rådgivare och stöd vid kommunikation med myndigheter, uppföljning av regulatoriska krav, osv.
Företaget hjälper även kunder som vill ge sig in på nya marknader att möta de krav som ställs för att deras produkter ska få säljas på marknaden i fråga.

SymbioteQ växer och målet är att inom en överskådlig framtid bli dubbelt så stora, bland annat genom att tillämpa sitt koncept på nya marknader.
- Vi har just startat SymbioteQ Vård AB, där vi ger vården stöd i kvalitetssäkringsarbetet, på samma sätt som vi idag ger stöd åt medicinteknisk industri. Genom att vara den kunniga bryggan mellan medicintekniska företag och deras kunder, vården, kan vi ge bästa möjliga stöd till bägge marknaderna, säger Mattias.

SymbioteQ


Telefon: 08-6210502
Fax: 08-7505012


Email:
Mattias.widegren@SymbioteQ.se

Hemsida:
www.SymbioteQ.se

Adress:
SymbioteQ
Knarrarnäsg. 7
16440 Kista

| 13 SENASTE FÖRETAGEN